Цени на тренировките 

Тренировките по програмата Healthy Kids могат да бъдат посещавани на база заплащане на единични тренировки или на пакет от 10 или 30 тренировки, които да бъдат направени в рамките на учебния срок.