Цени на тренировките 

Тренировките по програмата Healthy Kids могат да бъдат посещавани на база заплащане на единични тренировки или на пакет от 10 тренировки, които да бъдат направени в рамките на три месеца